PODMÍNKY REALIZACÍ 2024

PODMÍNKY REALIZACÍ dekorativních fasád 2024

 


(vysvětlení pojmů a ceny)

Před započetím naší práce je nutné mít předem připravený kontaktní podklad. Jedná se o perlinku zataženou 2x do lepidla. Tyto přípravné práce z kapacitních důvodů neprovádíme.

Základní cena pro rok 2024 za 1m2 omítky/fasády je 1.820 ,- Kč.

Cena je za kompletní realizaci (materiál včetně práce) ve standardním provedení.

    Realizace provádíme od minimálně 40 m2. Menší počet m2 je možný, avšak za pevnou cenu 40 m2. 

Plocha je vždy počítána včetně oken a dveří, neboť je zde kalkulováno s opracováním špalet, jehož provedení je pracné a časově náročné. Výjimku tvoří tzv. „francouzská okna“, která se započítávají pouze z 1/3.

Množstevní slevy dle rozsahu prací:

  • do 100 m2              – základní cena 1.820,- Kč za 1m2
  • 100 – 200 m2          – sleva 5%, což je 1.730,- Kč za 1m2
  • 200 – 500 m2          – sleva 10%, což je 1.640,- Kč za 1m2
  • nad 500 m2            – sleva 15%, což je 1.550- Kč za 1m2

V těchto cenách je zahrnuto:

Rustikální styl – roubenky:

Vytvoření trámů o šířce max. 20 cm s bílými spárami (obr. 1), typické rybinové spoje rohů (obr. 2), zakotvení příček (obr. 3), bednění hladkého (skládaného) štítu bez překrývacích lišt (obr. 4), sloupkové špalety stejné barvy jako trámy (obr. 5, 6).

Dále pak standardní barevné provedení disperzními fasádními barvami dle představy a požadavku zákazníka.

Za silikonové a silikátové nátěry se připlácí podle výběru barvy a její aktuální ceny.

Trámy se spárami

Obr. 1 - Trámy se spárami

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Obr. 2 – Rybinový spoj

Zakotvení příček

Obr. 3 – Zakotvení příček

Štít S

Obr. 4 – Hladký (skládaný) štít

IMG_20180630_181231

Obr. 5 – Sloupková špaleta (detail)


IMG_0936

Obr. 6 - Sloupková špaleta (plocha)

Moderní architektura

 – celoplošné nebo jen lokální „bednění“ – vytvoření prken o šířce max. 20 cm, prkna na sraz bez spár a překrývacích lišt = stejné ceny jako v případě rustikálního stylu (roubenek).

 

7

Obr. 7 - Moderna - bednění (plocha)

Bednění T

Obr. 8 - Moderna – bednění (detail)

Tvorba širších „trámů“ nebo „prken“ než 20 cm je možná, ale max. do 40 cm šířky. Jedná se o nadstandardní provedení za cenu 2.820,- Kč za 1 m2.

Historické hrázdění o šířce trámů max. 20 cm je kalkulováno 650,- Kč za 1 běžný metr délky. Širší trámy max. do 40 cm jsou možné za cenu 1.130,- Kč za 1 bm délky.

 

2

Obr. 9 – Historické hrázdění

IMG_20211114_112245

Obr. 10 - Historické hrázdění

 

Nadstandardní volitelné prvky za příplatek: 

Překrývací latě spár plošného obkladu moderny, nebo při tvorbě zdobeného štítu jsou za cenu 420,- Kč za 1 běžný metr délky, při max. šířce latě 5 cm a síle (tloušťce) latě max. 1,5 cm.

1 Štít zdobený (1)

Obr. 11 – Zdobený štít – překrývací latě spár

2 Štít zdobený

Obr. 12 – Zdobený štít – překrývací latě spár

Sloupkové špalety – (obr. 5, 6) v odlišném barevném provedení, než jsou ostatní trámy se připlácí 290- Kč za 1 bm délky

Šambrány (vnější reliéfní obložení oken) jsou nadstandardním prvkem a připlácí se:

rovné – cena za 1 běžný metr délky je 720,- Kč (obr. 13, 14)

zdobené (s ornamentem dle vlastního návrhu) cena je 720,- Kč za 1 bm délky plus 1.500,- Kč až 2.000,- Kč za každý ornament, dle náročnosti. (obr. 15, 16)

IMG_0607

Obr. 13 – Šambrány rovné (detail)

IMG_0608

Obr. 14 – Šambrány rovné (plocha)

Šambrána zdobená (1) (1)

Obr. 15 – Šambrány zdobené s ornamentem

Šambrána zdobená (2) (1)

Obr. 16 – Šambrány zdobené s ornamentem

Další dekorativní prvky – různé ornamenty, římsy, výklenky, samostatně stojící sloupy apod. jsou naceněny dohodou dle náročnosti realizace.

Barevné provedení je vždy v přírodních odstínech dřeva. Dle představy investora bude vypracován vzorek přímo na stěnu, následně proveden výběr a odsouhlasení.

V případě nutných „víceprací“ (vše navíc, než co je specifikováno shora) jako jsou například opravy omítky a příprava podkladu (perlinka v lepidle), podbíjení podhledů říms palubkami, různé opravy a vyrovnávání stěn, přesuny lešení atd. jsou kalkulovány 430,-Kč na jednoho pracovníka za 1 hodinu skutečného výkonu práce.

Toto vše je však podmíněno naší dostatečnou časovou kapacitou!

 

Lešení není zahrnuto v ceně, protože ne vždy je potřeba.

Pokud je nezbytné, sami si jej v místě stavby zajistíme cestou půjčovny DEK:

https://www.dek.cz/pobocka-chrudim/pujcovna/detail/PSK0286/PP00844-pp844-leseni-fasadni-sestava-100-m2

Cena za jeho pronájem, dopravu, montáž a demontáž bude přičtena k ceně zakázky.

Nebo si jej může zajistit investor sám, dle svých možností a na vlastní náklad. Zásadou je odborná montáž, splňující podmínky BOZP.

 

Náklady na ubytování pracovníků v lokalitě realizace budou opět přičteny k ceně zakázky. Toto může po dohodě zajistit investor sám, podle vlastních možností. 

 

Doprava a režie:

– Realizace – příjezd pracovníků a přeprava materiálu od nás k vám na stavbu, přejezdy mezi ubytováním a pracovištěm, návozy dalšího materiálu atd.

– Řízení stavby – cesty k zahájení, kontrolní činnosti, předání stavby, vyúčtování…

  1. Při rozsahu prací do 100 m2 = paušálně 4.000,- Kč
  2. Při rozsahu prací do 150 m2 = paušálně 6.000,- Kč
  3. Při rozsahu prací nad 150 m2 = paušálně 8.000,- Kč

 

Cena realizace před započetím díla je orientační. Konečná cena bude stanovena po dokončení a definitivním přeměření rozsahu prací, dopočítání domluvených nadstandardů, případně provedení dalších požadavků.

Platební podmínky :

1. platba –  zálohová platba ve výši cca 50 % z celkové ceny realizace v den zahájení díla (zahrnuje náklady spojené s nákupem materiálu a zahájením stavby)

2. platba – doplatek v plné výši – v den ukončení a předání díla.

Investor bude s konečnou výší doplatku seznámen cca dva dny dopředu, aby si mohl zajistit dostatek finančních prostředků k platbě. Toto opatření předchází platební neschopnosti při limitním omezení výběru hotovosti v bance nebo bankomatu.  

Další a podrobnější info na čísle  +420 777 312 181

Preferujeme komunikaci po telefonu, je rychlejší a efektivnější!