CERTIFIKACE

Patentová ochrana

„ABARD“ je jediným oprávněným zhotovitelem této unikátní technologie, neboť uvedený průmyslový vzor je patentově chráněn Úřadem průmyslového vlastnictví ČR, pro ostatní státy Evropy patentovým evropským úřadem EUIPO.

Z této skutečnosti plyne soudně vymahatelná právní ochrana před nelegálním používáním a kopírováním neoprávněnými uživateli!!!

certifikáty